รายละเอียดการทำงาน

รายงานทั่วไปทุกรายวิชา ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

สำหรับ ปวช ปวส อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามได้ก่อน

รับทำรายงาน แผ่นพับ ใบปลิว ประกาศ หาข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ทำรายงานเสนอรายงานเป็น Power Point, Excel อื่นๆ พร้อมบทสรุปของรายงานเพื่อให้ท่านมีความรู้และเข้าใจในรายงานนั้น รับทำรายงานและ Print พร้อมเย็บเล่น หรือ Write งาน เป็น CD, DVD เพื่อส่งทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งทาง Email, Fax หรือทางอื่นตามแต่ตกลง

หมายเหตุ หากท่านต้องการรายงานที่เขียนด้วยมือก็สามารถตกลงได้ก่อนเช่นกัน